K
 U B Á N E K . N E T
made with vim
 
   
 

Co dělám

Pokud mám čas, nabízím vám spolupráci ve všem, co nějak souvisí s počítači (preferováno je programování databází, programování systémù pro zpracování dokumentù, programování I/O komunikace s periferiemi (nejlépe dalekohledy a CCD kamery)). Od roku 1996 vlastním živnostenské oprávnění v oboru "Automatizované zpracování dat".

V případě zájmu o moji pomoc/spolupráci mě prosím kontaktujte, nejlépe přes mail petr@kubanek.net.

Kontakty

Petr Kubánek EINSTEINSOFTWARE
118 00 Praha 1
Česká republika

IČO 639 38 871
neplátce DPH

mobil +420 737 500 268
telefon +420 2 57 53 57 53
e-mail petr@kubanek.net
ICQ 23211980
talk petr@lascaux.asu.cas.cz (pokud jsem on-line, bývám zde nalogován)

Reference

Komerční

FLWO/SAO, AZ, USA

Rozvrhování a automatice pozorování jednoho z dalekohledů SAO/Harvardské univerzity. Slackware, PyGTK, C++, PgSQL

RTS2

Systém pro řízení observatoří. V provozu na více jak 20ti dalekohledech na 5ti kontinentech.

Integral Science Data Center

Práce na projektu ESA INTEGRAL

Intax s.r.o.

Práce na analýze a implementaci informačního systému Univerzity Karlovy, projekt řízený velkou modrou. Mimo to pár publikací o Sambì pro Root, implementace PDC,...

Dresdner Bank AG

spolupráce na projektu Oskar, automatizace zpracování dokumentace. Programováni skoro ve všem, v čem se dá rozumně psát - XSLT, M$ Windows cmds, bash, Perl, M$ Visual Basic, Rose Script, Java, C/C++, PHP, práce povětšinou z VIMu, verzování a jeho správa pod CVS, Continuus a M$ Visual Source Safe, správa Apache 1.3.26 a 2.0.40 na Woknech...

ČNTS s.r.o.

programování pomocných programù pro zpravodajské a publicistické pořady. Jazykem byl povìt¹inou Borland Pascal 7.0, občas kusy assembleru, občas se volaly Win API funkce.

Asepo s.r.o.

programování, povětšinou ve Visual Basicu a Accesim SQLku.

Nekomerční

BOOTES

Implementace RTS2. Španělsko, Nový Zéland, Čína.

BART

Pùvodně Python, trocha Perlu, trocha MIDASu, trocha IRAFu, špetka C, trocha administrace Linuxu, trocha verzování a jeho správy pod CVSkem, ... spousta legrace, matfyzácký ročníkový projekt a téma mé (v září 2003 obhájené) matfyzácké diplomové práce.

Nyní C, C++, grafické rozhranní pro Xwindows, trocha administrace Ubuntuu, SVN,.

Fotosferex

Psáno v Borlandním Win Pascalu pro pražskou hvězdárnu. Používá se dodnes (v upravené verzi).

Jazyky

Čeština

mùj rodný jazyk, s menšími problémy s pravopisem ho ovládám poměrně dokonale

Angličtina

zhruba 12 let výuky, tří týdenní pobyt ve spojeném království, více jak rok ve státech..snad jí ovládam dost dobøe slovem i písmem.

Němčina

4 roky boje na gymnáziu na mě zanechalo nějaké následky, více jak dvouletý pobyt ve Spolkové republice též .. něco umím, když jde do tuhého, něco i napíši, ale k dokonalosti chybí velký skok.

Francouzština

necelé 2 roky chaotické výuky, snad skoro tři roky ve Francii či poblíž.. něco umím, domluvím se, ale nečekejte zázraky.

Španělšitna

čtyři roky pobytu ve Španělsku jsou dost na to, aby člověk něco pochytil..


Programovací jazyky

Basic, Pascal, Assembler, SQL, C, C++, Java, M$ bat, M$ cmds, Visual Basic, Prolog, Python, bash, Perl, PHP, csh, IRAF cl a spp, MIDAS, FORTRAN, XSLT, a možná další
(v těch tučně napsaných jsem program na několik set řádek napsal a odladil, u ostatních znám syntaxi),

API, knihovny

Borland Pascal 6 a 7.0, Win API 16- i 32-bit, Borland C/C++, GNU C, OWL, MFC, Python 1.5, Perl 5, Word OLE, Excel OLE, IBM Visual Age for Java, Eclipse, GTK, PyGTK, STL, ...


 
©
MCMXCIV - MMII Petr Kubánek K U B Á N E K . N E
T